Contingut legal

 
 

Aquesta pàgina web és propietat de Rovira Font i Fills SCP/Hotel Rovira NIF J43924000.


Els continguts donats per Rovira Font i Fills SCP/Hotel Rovira així com els continguts vessats a la xarxa a traves de les seves pàgines Web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual, per la qual es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables a la matèria.


Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició y, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referida tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense el expres i previ consentiment i per escrit de Rovira Font i Fills, SCP / Hotel Rovira.

Esta página Web es propiedad de Rovira Font i Fills SCP/Hotel Rovira NIF J43924000.


Los contenidos prestados por Rovira Font i Fills, SCP/Hotel Rovira así como los contenidos vertidos en la red a través de sus páginas Web, constituyen una obra en el sentido de la legislación sobre propiedad intelectual por lo que se hallan protegidos por las leyes y convenios internacionales aplicables en la materia.


Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, puesta a disposición y, en general, cualquier otro acto de explotación pública referido tanto a las páginas Web como a sus contenidos e información, sin el expreso y previo consentimiento y por escrito de Rovira Font i Fills, SCP/Hotel Rovira

Inici
Inicio
Home